Faskia

Faskia on kehossamme kaikkialla. Se muodostaa yhtenäisen, kerroksellisen kalvojärjestelmän, jossa kaikki on kaikessa kiinni ja yhteydessä toisiinsa. Se ympäröi hermoja, verisuonia ja sisäelimiä, sulkee sisäänsä ja erottelee lihaksia, antaen niille muodon ja keholle hahmon. Faskia on runsaasti hermotettua, osallistuu asentotuntemukseen, koordinaatioon ja voimansiirtoon. Se toimii osana lämmönsäätelyjärjestelmää, immuunipuolustusta sekä hermoston ja verisuoniston toimintaa. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella faskia nähdään koko kehon laajuisena aistivana ja kommunikoivana elimenä.

Kiinnostus faskiaa kohtaan on lisääntynyt huomattavasti viime aikoina, mikä näkyy yhä lisääntyvänä tutkimustietona faskian fysiologiasta, anatomiasta, biomekaniikasta ja osallisuudesta kipuihin.

Faskian toimintahäiriöiden syyt & seuraukset

Faskiaverkosto voi loukkaantumisen, ylirasituksen tai käyttämättömyyden seurauksena "epämuodostua" ja sen toiminta häiriintyä. Faskian kaikkialla läsnä olevasta luonteesta ja vahvoista yhteyksistä muihin rakenteisiin johtuen sen toimintahäiriöt ulottuvat laajalle alueelle ja vaikuttavat moniin eri mekanismeihin. Olet esimerkiksi ehkä joskus nyrjäyttänyt nilkkasi, ja ihmettelet miksi jonkin ajan päästä saman jalan polvi onkin kipeä.

Faskian hidas muokkaantumiskyky saa sen varastoimaan kroonisia tilanteita ja akuutin trauman sattuessa vaikutukset leviävät koko sidekudosverkostoon säilyen pitkään vielä muiden kudosten ensiparantumisen jälkeenkin.

Faskian toimintahäiriöiden seurauksena voi kivun ja kudosten jäykistymisen lisäksi aiheutua muutoksia motorisessa koordinaatiossa, asentotunnossa ja tasapainossa.

Faskia & Kipu

Tiedetään, että faskia on tiheään hermotettua erilaisilla hermopäätteillä. Trauman, leikkauksen tai liiallisen rasituksen seurauksena faskia muuttuu kireämmäksi ja sen kerrosten välinen liukuminen vähenee, mikä johtaa hermopäätteiden ärsytykseen normaaliliikkeissäkin. Se aistitaan kipuna, kireytenä, liikerajoituksina ja paineen tunteena.


Etenkin arvilla, olivat ne sitten leikkauksesta johtuvia tai pinnallisia vanhoja haavoja, on suuri merkitys kipujen synnylle tai ylläpysymiselle akuuttivaiheen parantumisen jälkeen. Arpi ärsyttää ja kiristää kudoksia, häiritsee hermoston toimintaa ja voi näin aiheuttaa oireita kivusta tunnottomuuteen sekä paikallisesti, että pitkälläkin etäisyydellä.  Arpien hoitaminen onkin ensisijaisen tärkeää, kun faskiaa aletaan kuntouttamaan.

Faskian hoitaminen & kuntouttaminen

Kun faskiaverkostossa on epätasapaino, se voi näkyä moninaisin oirein. Onneksi tätä epätasapainoa voidaan muun muassa manuaalisen hoidon avulla purkaa ja näin palauttaa kudosten normaalia toimintaa. CTS- konseptiin sisältyy aina Faskiamanipulaatio®, joka on paljon tutkittu sekä laajasti käytetty hoitomuoto.

Faskian kuntouttaminen puolestaan ottaa huomioon faskian ominaisuudet ja tavoitteena on edistää kudosten nesteytystä, joustavuutta sekä toimintaa, johtaen terveeseen, toimintakyiseen ja liikkuvaan kehoon.


Olisitko sinä CTS asiakas?
Varaa aika ilmaiseen alkukartoitukseen!
Ota yhteyttä!


Lue tutkimustietoa faskiasta